střecha Suchdol

extenzivní střešní zahrada u obytného domu