Přírodě blízké zahrady

Přírodě blízké zahrady poskytují prostor pro rozmanitá společenstva rostlin a živočichů. Naším přáním jsou zdravé rostliny a bohatá úroda. Proto pečujeme o zdravou a živou půdu, zakládáme komposty. Dokážeme řešit ochranu rostlin nebo odplevelení ploch alternativními způsoby. Díky pozorování přírodních procesů a vztahů a díky našim znalostem můžeme s přírodou na zahradě spolupracovat. Vaše zahrada může být jedlá, ovocná, bylinková. Mohou na ní vzniknout různé biotopy například suchomilná stanoviště s kameny nebo mokřadní stanoviště pod okapovým svodem.