Střešní zahrady

Na střechách se nám naskýtají úžasné možnosti ozelenění. Podle možností zatížení můžeme střechu využívat podobně jako vlastní zahradu, tady se jedná o intenzivní střešní zahradu nebo nám slouží jen pohledově, pak jde o extenzivní typ ozelenění. Obvyklejší je extenzivní typ ozelenění, kdy je použita nižší vrstva střešního substrátu, obvykle 7-15 cm. Zde musíme počítat s omezeným výběrem rostlin na druhy, které snášejí tyto extrémní podmínky (nízká vrstva substrátu, obvykle slunná, nechráněná poloha). Náročnost na údržbu je po zapojení porostu minimální.  Extenzivní typ ozelenění se dá použít dokonce na velmi šikmé střechy a to i více než 45°.

Střešní ozelenění přináší tyto výhody:

  • Nahrazujeme alespoň část zastavěné plochy novým životním prostorem pro faunu a flóru, čímž podporujeme biodiverzitu
  • Snižují se teplotní výkyvy střechy, čímž se do jisté míry nahrazuje zateplení a z dlouhodobého hlediska i prodlužuje životnost hydroizolace, která je chráněna před UV zářením
  • Zelené střech zpomalují odtok dešťové vody jejím zadržováním, čímž se zlepšuje mikroklima (zvýšení vlhkosti, snížení prašnosti) oproti neozeleněným střechám a zmírňuje se zatížení kanalizace při vydatných srážkách

Obliba extenzivního ozelenění je dána jeho nižší finanční náročností a nově též možností získání dotací až 500,-Kč/m2 v rámci programu „nová zelená úsporám“ od Ministerstva životního prostředí u nově budovaných střech. Blíže na www.novazelenausporam.cz –  podpora na výstavbu zelených střech, doplňková podoblast k podpoře B1 a B2.

Naše firma je členem sekce Zelené střechy pod Svazem zakládání a údržba zeleně. Na http://www.zelenestrechy.info/cs/  je téma střešních zahrad přehledně zpracováno.