Arboristika

Arboristika je komlexní péče o stromy, zahrnuje v sobě znalosti o tom, jak stromy rostou, jak se řežou, ale i kácí. Arborista musí vědět, jak uříznout větev, ale i jaký použít substrát při výsadbě stromu nebo při vylepšování stanoviště.  Musí umět strom posoudit, navrhnout a provést ochranu stromu na staveništi, dovede navrhnout plán péče, ale i vhodný strom, který bude na daném místě prosperovat. Arborista ví, že každý řez je poškození stromu a každý, kdo chce stromy řezat, musí vědět proč řeže a jak na řez strom zareaguje. Každý strom je individualita a každé místo, kde roste je jiné, proto ke stromům přistupujeme individuálně a hledáme řešení a opatření šitá na míru stromu a místu.

Provádíme posouzení, hodnocení stromů, navrhujeme ošetření stromu, provádíme i řezy stromů, kácení stromů, rizikové kácení, výsadbu stromů i ochranu stromů na staveništi.

Snažíme se reflektovat vývoj v arboristice, Ladislav Kejha je dlouhodobě aktivní v národní arboristické organizaci (Sekce péče o dřeviny Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu), je lektorem seminářů, byl garantem několika odborných konferencí, jako člen autorských týmů se podílel na vývoji některých arboristických standardů (Výsadba stromů, Řez stromů, Ochrana dřevin při stavební činnosti, Kácení stromů). Je také členem mezinárodní organizace ISA (International society of arboriculture).