střecha Doubravčice

čtyři extenzivni střešní zahrady u dvou obytných domů