Návrhy zahrad, záhonů a veřejných prostranství

Když navrhujeme zahrady, využíváme vlastní bohaté zkušenosti, ale inspirujeme se také historickými zahradami, parky i prací svých kolegů. Velkou inspirací je nám krajina, místa, která nacházíme v přírodě. V zahradě i přírodě se můžeme učit vztahům a souvislostem, které tam fungují. Velkou školou pro navrhování je pro nás dlouhodobá údržba zahrad a parků, kde v praxi vidíme, jak rostliny a jejich kombinace vypadají, jak se mění v čase, jak reagují na různé klimatické a stanovištní podmínky.

Při navrhování zahrad jsou pro nás důležitá tři základní hlediska:

  • Aby naši zákazníci byli ve svých zahradách spokojeni, cítili se v nich dobře, aby se jim líbily a sloužily jejich potřebám.
  • Aby naše zahrady vycházely z místních podmínek stanovištních (např. půdních, klimatických) a širších souvislostí ekologických, estetických, historických...
  • Abychom našli co nejlepší průnik mezi potřebami  a představami našich zákazníků a potenciálem místa.

Preferujeme použití rostlin a jejich kombinací, které mají šanci se na daném stanovišti úspěšně rozvíjet, abychom se předešli náročným úpravám stanovištních podmínek.

Projekce začíná komunikací se zákazníkem. Zajímá nás, co od zahrady, záhonu, plochy očekáváte, kdo, a jak je bude používat, co se Vám líbí, voní, chutná… Samozřejmostí je prohlídka zahrady, průzkum stanovištních podmínek, hledání vazeb a širších souvislostí. Podle dohody vypracujeme nejprve návrh, studii, obvykle ve více variantách. V dalším kroku dopracujeme vybranou variantu spolu s rozpočtem úprav zahrady.

Vaše zahrada může být funkční, krásná, může sloužit Vaší kuchyni, můžete ji ochutnávat, může být domovem motýlů, včel, ptáků i jiných živočichů.

Podobnými principy se řídíme i při tvorbě veřejných prostranství. Při jejich řešení umíme zapojit i veřejnost, kde máme zkušenosti s komunitním plánováním